Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chế tạo phôi gương quang học / Phạm Đồng Bằng, Đỗ Lệ Quyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 25tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00951
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 2 Nghiên cứu hiệu ứng doppler và ứng dụng / Nguyễn Thế Hưng, Đỗ Lệ Quyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 41tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00733
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 3 Nghiên cứu nguyên lý hoạt động và ứng dụng của con quay hồi chuyển / Đỗ Lệ Quyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 29tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01147
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :