Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 22 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH dầu khí Đài Hải / Hoàng Thị Mỹ Linh; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03488
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng giầy dép trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Phạm Văn Đức; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02024
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục thuế quận Ngô Quyền / Lương Thị Hà Anh ; Nghd. : Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03791
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại AGRIBANK Chi nhánh Đại Hợp - Hải Phòng / Hoàng Trung Kiên; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03864
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận / Nguyễn Thị Minh Nguyệt ; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03167
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Vietinbank Hải Dương / Phạm Minh Hiếu; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03806
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra sở giao thông vận tải thành phố Hải Phòng / Đoàn Thành Tuân; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02304
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng (BIDV Hải Phòng) / Phạm Trường Giang; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02044
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Xí nghiệp xăng dầu K131 / Dương Thị Thúy ; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03273
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ tại công ty cổ phần vận tải thương mại Hà Minh / Nguyễn Tiến Lộc; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03601
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Như Ngọc; Nghd.: TS Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02229
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp thúc đẩy ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC) cho các phòng bán hàng thuộc Trung tâm kinh doanh VNPT Hải Dương / Lê Quang Hải; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03912
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng / Đặng Văn Thắng ; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03357
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hải Phòng / Nguyễn Chung Thùy; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02983
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Ngô Quyền, Hải Phòng / Nguyễn Toàn Thắng; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam , 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03447
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản và Dịch vụ Itasco / Phạm Nguyễn Ngọc Nhi; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03940
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Huyền; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02354
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng / Vũ Sơn Tùng; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03159
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng / Nguyễn Thị Huệ ; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03346
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tài chính của tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội / Đặng Khánh Huyền; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03012
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Một số biện pháp tăng cường công tác xử lý nợ xấu tại Agribank Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay / Đặng Thị Thao ; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03350
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Phân tích SWOT và đề xuất định hướng chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Cổ phần may Việt Tiến / Vũ Thị Luyến; Nghd.: TS.Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02286
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 22 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :