Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 153 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Siêu Thanh / Nguyễn Thu Trang; Nghd.: TS. Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16259
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Biện pháp hạn chế rủ ro tín dụng cá nhân tại BIDV Lạch Tray / Đoàn Sơn Hải; Nghd. : Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02948
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực III / Đỗ Như Hoa; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03463
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Móng Cái / Dương Mạnh Hà ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03816
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại UBND Huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng / Lê Thị Huyền Trang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03368
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế thành phố Móng Cái / Tô Thúy Hằng; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03829
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Móng Cái / Dương Thùy Linh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03690
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng giai đoạn 2018-2022 / Bùi Thị Ngọc Anh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03370
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng BIDV Hạ Long / Phạm Trần Hùng; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03649
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp kiện toàn mô hình tổ chức của chi nhánh Viettel Quảng Ninh - Tập đoàn viễn thông quân đội / Trần Văn Giang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 42tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02940
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao chất lượng cho vay và kiểm soát nợ xấu khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Huy Hoàng ; Nghd. : Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03736
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam-chi nhánh Kiến An / Tô Văn Tùng; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03588
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Hải Phòng / Phạm Đức Cường; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02116
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Kinh Môn Hải Dương II / Hoàng Văn Long; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03459, SDH/LA 03583
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Agribank chi nhánh quận Hồng Bàng, Hải Phòng / Nguyễn Thị Diệp; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02060
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH Manulife (Việt Nam) khu vực Hải Phòng 01 (HP01) / Ngô Thị Như Quỳnh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02028
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần vận tải và thương mại Xuân Trường Hai / Phạm Thị Thu Hiền; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 75tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03366
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Hải Giang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02637
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO) / Đỗ Ngọc Hiển; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01991
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam / Đoàn Thị Phương Thảo; Nghd.: TS Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02366
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH BHNT AIA Việt Nam / Phan Ngọc Cẩm Nhung; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02378
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân xã An Long, Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương / Phạm Văn Cảnh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03181
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định vốn cố định tại công ty cổ phần xây dựng cầu đường Hải Phòng / Phạm Thị Yến; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 66 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16402
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 24 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần nhựa Bình Minh / Trịnh Thị Phương Lan; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01984
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án - trường Đại học Y Hải Phòng / Nguyễn Bá Duy; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02349
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính của công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Đào Ngọc Thành; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01987
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hạ Long / Đoàn Minh Hiển; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02766
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh ở tỉnh Hải Dương đến năm 2025 / Bùi Văn Vương; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03711
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp phát triển kinh tế biển trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Hồ Nguyên Nhật; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03746
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp phát triển kinh tế làng nghề trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương / Nguyễn Thị Mến; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 102tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03751
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 153 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :