Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam / Đỗ Thị Ngọc Anh; Nghd.: Hoàng Thị Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 88tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 15064
  • Chỉ số phân loại DDC: 332
  • 2 Nghiên cứu áp dụng kiểm toán môi trường vào công tác đánh giá tác động môi trường và áp dụng để xem xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư của công ty cổ phần bê tông và xây dựng Gia Minh-Minh Đức 2 / Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Minh Hoa, Đỗ Thị Ngọc Anh; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 46tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18269
  • Chỉ số phân loại DDC: 628
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :