Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 26 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình quản trị chiến lược kinh doanh / Mai Khắc Thành chủ biên; Nguyễn Quỳnh Nga, Đỗ Thanh Tùng; Lương Nhật Hải hiệu đính . - Hải Phòng : Nxb Hàng hải, 2014 . - 168tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04937, PD/VT 06948, PM/VT 06843-PM/VT 06845, PM/VT 09346, SDH/VT 02172
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận tại công ty cổ phần dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN / Nguyễn Thị Thu; Nghd.: Ths Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 56 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16291
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hoàn thiện công tác quản lý cung ứng vật tư tại công ty TNHH thương mại Việt Đức / Tống Thị Hiên; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13091
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương / Hoàng Trọng Thành, Hà Tùng Anh, Phạm Văn Tuyên ; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18845
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại công ty TNHH công nghiệp Maxsteel / Đỗ Thị Hồng; Nghd.: Ths Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16294
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Lập dự án đầu tư xưởng xe Chung Thành / Hoàng Xuân Thành, Nguyễn Liên Chung; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 66tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17815
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Lisemco 2 / Phạm Việt Anh; Nghd.: Ths Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16288
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Nghiên cứu các kỹ thuật trong khai phá dữ liệu ứng dụng vào xây dựng hệ thống hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Đỗ Thanh Tùng; Nghd.: Trần Thị Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03570
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 9 Nghiên cứu công tác quản lý thương hiệu và sử dụng thương hiệu tại các tổ chức sản xuất kinh doanh trong nước / Đỗ Thanh Tùng, Phạm Ngọc Thanh, Hồ Mạnh Tuyến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00308
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Nghiên cứu giải thuật di truyền xây dựng chương trình xếp thời khoá biểu cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Đỗ Thanh Tùng; Nghd.: Nguyễn Cảnh Toàn . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12894
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 11 Nghiên cứu mở rộng thị trường hoạt động của doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam (VOSCO) bằng các công cụ marketing / Đỗ Thanh Tùng;Nghd.PGS.TS.:Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2001 . - 64 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00060
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Nghiên cứu sức cạnh tranh của siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thu Quỳnh, Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00949
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 13 Nghiên cứu và phát triển thị trường tại công ty cổ phần thương mại Cường Thịnh / Phạm Thị Phương Thảo; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15118
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Nghiên cứu và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH may Thiên Nam / Đặng Thị Hồng Khanh; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15126
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Phân tích chiến lược Marketing tại công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam và xây dựng biện pháp hoàn thiện / Trần Thị Xoan, Lương Khánh Toàn, Lê Mai Hương; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17824
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần quốc tế ASIA / Lê Thị Thu Thủy; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15119
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và thiết bị tàu thủy Đình Đô / Phạm Tiến Thịnh; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15112
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dầu thực vật Tường An / Cao Hoàng Lượng, Hoàng Thị Mai Hương, Mai Thị Thu Hiền; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17426
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thép Trang Khanh / Đặng Thị Như ý, Vũ Thị Kiều Vân, Lương Thị Mai Anh; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18378
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng SHINHAN Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Thanh Duyên, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Lương; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18372
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Thiết kế bản vẽ thi công tuyến kè công ty PV Shipyard-Vũng Tàu / Nguyễn Minh Quân, Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Thiện Tiến, Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Nguyễn Thị Diễm Chi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 124tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18185
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 22 Tìm hiểu công tác quản trị nhân sự và giải pháp cải thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Đỉnh Vàng / Đỗ Thị Ngọc Ninh; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13085
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Hợp - Tiến - Thành / Bùi Thị Phương Thuý.; Nghd.: Ths. Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12296
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiêu thu sản phẩm của công ty cổ phần giao nhận thương mại và vận tải Vinalink chi nhánh Hải Phòng / Vũ Thị Thanh.; Nghd.: Ths. Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12298
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần thương mại An Việt / Đỗ Phúc Đại.; Nghd.: Ths. Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12294
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Xây dựng chương trình hỗ trợ luyện thi chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế (Microsoft office specialist-MOS) / Lê Hoàng Dương, Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 44tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00752
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 1
  Tìm thấy 26 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :