Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 40 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự ở Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu / Bùi Duy Thành; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 72 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00760
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 2 Hoàn thiện công tác tuyển chọn và quản lý thuyền viên tại công ty Vận tải biển III / Phạm Thị Thanh Thủy; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 119 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00456
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty vận tải và thuê tàu - chi nhánh Hải Phòng. / Trần Minh Đức;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2004 . - 68 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00133, SDH/LA 00138
 • Chỉ số phân loại DDC: 352.3
 • 4 Hoàn thiện phương pháp tính lương, thưởng trong xếp dỡ ở cảng Hải Phòng / Trần Thị Thanh Huyền; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00714
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 5 Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ của trường Cao đẳng Hàng hải I theo nghị định 43/2006/NĐ-CP và thông tư 71/2006/TT-BTC / Trịnh Thị Ngọc Oanh; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01005
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH đại lý và môi giới vận tải biển quốc tế AGE - LINES / Đoàn Nghĩa Minh; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01875
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 7 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh tại đại lý vận tải quốc tế phía Bắc ( North Freight). / Hoàng Phương Thảo; Nghd.: TS.Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01575
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác bãi container của công ty cổ phần tiếp vận Biển Đông (Biendong Logicstic)- chi nhánh Hải Phòng / Lê Thị Bình Nguyên; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01123
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 9 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Duyên Hải (TASACO) / Đinh Ngọc Phương; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 70 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00769
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ / Nguyễn Thu Hằng; Nghd.: Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01898
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại công ty cổ phần cảng Đoạn Xá / Mai Thị Len; Nghd.: Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 88tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01817
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Một số biện pháp nâng cao khả năng vận tải của công ty cổ phần vận tải container Đông Đô cảng Hải phòng / Đặng Thị Minh Thảo; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01265
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số giải pháp để quản lý và hỗ trợ sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Huy Tiến;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 54 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00104
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 14 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam / Phạm Tuấn Anh;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải phòng: Tr ĐHHH, 2004 . - 55tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00349
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.24
 • 15 Nâng cao hiệu quả phục vụ vận tải ngoại thương tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Hải Phòng / Tạ Thanh Hương; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00903
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty China Shipipng - Việt nam khu vực phía bắc / Nguyễn Thị Phương Lan; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 121 tr. ; 30 cm + 01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00462
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Nghiên cứu các biện pháp phát triển để nâng cao hiệu quả kinh doanh đội tàu Dịch vụ dầu khí của tổng Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật dầu khí / Giang Xuân Tiến; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 73 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00768
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Nghiên cứu các giải pháp để phát triển công ty vận tải dầu khí Việt Nam đến năm 2010 / Ngô Thị Mai Phương;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2000 . - 84 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00094
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Nghiên cứu các giải pháp giảm thất thu thuế ngoài quốc doanh ở Hải phòng / Đoàn Hồng Việt;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải phòng Trường ĐHHH 2004 . - 59tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00348
 • Chỉ số phân loại DDC: 336
 • 20 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty đại lý vận tải quốc tế phía Bắc / Nguyễn Đình Thảo;Nghd.:Đỗ Văn Cương,PTS . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 62 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00046
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 21 Nghiên cứu giải pháp để công ty Cổ phần container Việt nam (Viconship) tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam / Nguyễn Thị Hường; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 75 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00504
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Nghiên cứu hệ thống tài khoản kế toán mới áp dụng và những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức thực hiện trong khối hành chính sự nghiệp / Nguyễn Thành Vinh;Nghd.:PTS.Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 81 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00051
 • 23 Nghiên cứu hướng phát triển xuất khẩu hàng hoá của Hải Phòng và những yêu cầu đối với vận tải tới năm 2010 / Bùi Quang Kết; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1997 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00029
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 24 Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của bến cảng Đình Vũ / Phạm Đăng Toàn; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 70 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00813
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Đóng tàu Phà Rừng / Phạm Văn Quang; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00629
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Nghiên cứu một số biện pháp nhằm tăng thị phần tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam(Vosco) / Nguyễn Thái Vân; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 71 tr. ; 30 cm. + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01126
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 27 Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của Công ty vận tải và thuê tàu biển Việt nam / Đặng Bình Quang; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 111 tr. ; 30 cm + 01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00450
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ vận tải thương mại (Transco) / Trương Thị Hồng Nhung; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00640
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chính sách thuế đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. / Trần Ngọc Kim;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2003 . - 86 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00129
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện một số sách thuế chủ yếu trong hệ thống thuế hiện hành. / Lê Quốc Thắng;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 67 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00112
 • Chỉ số phân loại DDC: 352.4
 • 1 2
  Tìm thấy 40 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :