Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế huyện An Lão / Đỗ Văn Hưng; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03611
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Nghiên cứu xây dựng mô hình toán về sự phát triển kinh tế Hải Phòng / Vũ Văn Phát;Nghd.: PTS Đỗ Văn Hưng . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 67 tr
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00100
  • 3 Tổng quan hệ thống phân phối điện năng tàu PSV 3300V. Nghiên cứu hệ thống bơm dầu hàng / Đỗ Văn Hưng; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 42 tr. ; 30 cm+ 03 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 16667, PD/TK 16667
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 1
    Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :