Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 19 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tại Cục Hải quan Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 / Đoàn Thị Phượng; Nghd.: Ths Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16303
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Đông Tài / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Ths Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 39 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16337
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Đánh giá thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu quốc tế tại cảng Hải Phòng / Lê Thị Hà; Nghd.: Ths Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 42 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16326
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Đô la hóa tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp / Lê Đức Anh; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14954
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Giải pháp mở rộng thị phần thanh toán xuất khẩu ngân hàng ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 / Kiều Thị Thu Trang; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14956
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phương Đông / Phạm Thu Hà; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14960
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đào tạo SALES tại Công ty ASIAN EXPRESS LINE / Hoàng Quang Minh, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Bá Thịnh; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17240
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Hoàn thiện quy trình giao nhận container hàng nhập tại cảng Hải An / Phạm Thị Yến Hoa; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16320
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty THNH Thương mại và Tiếp vận Toàn cầu Đông Tài / Nguyễn Thị Thanh Hiền; Nghd: Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 35tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12976
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Lập dự án đầu tư sản xuất sản phẩm nước Detox / Phạm Thị Hồng Duyên, Trần Thị Hường, Phạm Thị Hà Trang; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17848
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Lập dự án đầu tư trồng cây cà chua đên xuất khẩu sang thị trường Mỹ tại công ty TNHH nông lâm nghiệp HNA ở Lâm Đồng / Phí Thanh Hà, Tạ Thị Nhung, Nguyễn Lan Anh; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18422
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đóng trong Container tại Công ty TNHH Toàn cầu Khải Minh / Nguyễn Hà Phương, Phạm Quỳnh Dương, Trịnh Anh Thư; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18384
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần cảng Cửa Cấm / Trịnh Thị Mai Hương, Đào Thu Hương, Trần Quang Anh; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17861
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Nâng cao hiệu quả tài chính trong việc khai thác hệ thống kho bãi CFS/CY tại Công ty TNHH Đông Long giai đoạn 2015 - 2025 / Nguyễn Thị Phương Thanh; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14990
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Phân tích chuỗi cung ứng của Công ty thương mại Điện tử Amazon và bài học kinh nghiệm cho các trang thương mại điện tử của Việt Nam / Đoàn Thị Thu Trang, Trần Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Tiến Dũng; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 122 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17231
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 16 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng đá vôi của Công ty TNHH Lê Phạm / Lê Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Duy Hiếu; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18402
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu túi tại Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình vào thị trường Mỹ / Trần Thị Mai, Phạm Thị Thùy, Bùi Thị Thu Trang, Tạ Thị Mơ; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17254
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 Thiết lập mô hình cung cấp dịch vụ logistics kho vận tải công ty Cổ phần vận tải và cho thuê tàu Vietfracht Hải Phòng / Đỗ Việt Thanh; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 81 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00823
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Thực trạng và giải pháp phát triển của quá trình container hóa trong vận tải biển tại Việt Nam / Phạm Thị Thảo; Nghd.: Ths Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 51 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16336
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 19 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :