Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 39 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 10 vạn câu hỏi vì sao?: Thực vật / Đức Anh sưu tầm & tuyển chọn . - Tái bản lần 3. - H.: Dân trí, 2016 . - 157tr.; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06159
 • Chỉ số phân loại DDC: 580
 • 2 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm = The 17 indisputable laws of teamwork workbook / John C. Maxwell ; Đức Anh dịch . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2017 . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06292, PD/VV 06293, PM/VV 04961
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 3 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm = The 17 indisputable laws of teamwork workbook / John C. Maxwell ; Đức Anh dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03871-PD/VV 03875, PD/VV 05123-PD/VV 05126, PM/VV 04482
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 4 Các phương pháp kỹ thuật truyền dẫn chính trong truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T / Nguyễn Đức Anh; Nghd.: Ths. Bùi Đình Thịnh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 78 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10032, PD/TK 10032
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Đô la hóa tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp / Lê Đức Anh; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14954
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Lập dự án sửa chữa động cơ xe Vios / Nguyễn Thị Diên, Đặng Văn Dương, Vũ Đức Anh, Ngô Thế Mạnh, Phạm Chí Thanh; Nghd.: Lê Viết Lượng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 126tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18213
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.2
 • 7 Lập quy trình công nghệ tàu hàng 6.300 tấn đóng tại Công ty đóng tàu Hạ Long / Nguyễn Đức Anh; Nghd.: Ths. Hoàng Văn Thuỷ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 157 tr. ; 30 cm + 10 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07803, PD/TK 07803
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 8 Lợi thế cạnh tranh của cảng biển / Cao Tùng Dương, Lưu Đức Anh, Trần Công Bách, Vũ Xuân Hồng . - 2018 // Journal of student research, Số 1, tr.37-42
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 9 Lựa chọn đơn chào hàng để kí kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến cho công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) qúy III năm 2014 / Đỗ Đức Anh; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 76tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12998
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đại lý Vận tải biển Hoàng Long / Bùi Đức Anh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02709
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng NHNN&PTNT chi nhánh Kim Thành - Hải Dương / Phí Đức Anh; Nghd. : Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03033
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp nâng cao hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Văn phòng Cục Hải quan Hải Phòng / Vũ Đức Anh; Nghd. : Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02898
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Nghiên cứu hệ thống chân vịt điện SCHOTTEL / Nguyễn Thế Anh, Phạm Đức Anh, Đinh Quang Huy ; Nghd.: Tống Lâm Tùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 148tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18762
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Nghiên cứu phương pháp điều khiển bộ biến đổi DC-DC Buck-Boost đồng bộ ứng dụng giả lập Panel PV / Dương Đức Anh; Nghd.: Phạm Tuấn Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 52 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15438, PD/TK 15438
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh sức căng dây buộc tàu cho loại tời quấn dây sử dụng động cơ thủy lực với dây cố định trên trống tời / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn, Vũ Đức Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 53tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00691
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 16 Nghiên cứu thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của việc thay thế công chất mới R404A cho những hệ thống điều hòa không khí đang sử dụng công chất cũ / Vũ Đức Anh, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Chung Thật . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 43 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00453
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 17 Nghiên cứu tính toán độ bền và lập quy trình gia công chế tạo chân vịt hai bước cho tàu cá công suất 155CV / Nguyễn Bá Đông, Trần Đức Anh, Nguyễn Hà Việt, Trần Trung Nghĩa ; Nghd.: Nguyễn Mạnh Nên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 107tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18827
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 18 Nghiên cứu tổng quan về công nghệ ủ kim loại. Đi sâu phân tích trang bị điện - điện tử ủ ống gang Nhà máy đúc Tân Long / Đỗ Đức Anh; Nghd.: TS. Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 89 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08991, PD/TK 08991
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 Nghiên cứu triển khai công nghệ cáp quang GPON tại FPT Telecom Hải Phòng / Nguyễn Đức Anh; Nghd.: Trần Xuân Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02148
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 20 Nghiên cứu xác định các kích thước chính của tàu cánh ngầm cạn / Nguyễn Đức Anh; Nghd.: Lê Hồng Bang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01786
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 21 Nghiên cứu, thiết kế bộ tự động chuyển đổi nguồn điện trong hệ thống ATS / Phạm Đức Anh; Nghd.: Ngô Xuân Hường, Vũ Xuân Hậu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 44 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15253
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Nghiên cứu, tính toán thay thế công chất R404A cho những hệ thống điều hòa không khí đang sử dụng công chất R22 / Vũ Đức Anh; Nghd.: Phạm Xuân Dương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02649
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 23 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải / Lê Đức Anh, Phạm Thị Quyên, Nguyễn Hồng Hương; Nghd.: Tô Văn Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17316
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 24 Quyền Anh : Kỹ thuật cơ sở và thực tiễn / Đức Anh . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010 . - 202tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05629
 • Chỉ số phân loại DDC: 796.83
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2005629%20-%20Quyen-Anh-Ky-thuat-co-so-va-thuc-tien.pdf
 • 25 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư MMY - TP Hồ Chí Minh / Lê Đức Anh; Nghd.: Phạm Văn Thứ, Nguyễn Thiện Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 282 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17100, PD/TK 17100
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 26 Thiết kế bản vẽ thi công nhà điều hành Nhà máy sản xuất xi măng đúc sẵn Đức Phương - Thanh Hóa / Hồ Đức Anh; Nghd.: ThS. Nguyễn Xuân Lộc, Vũ Hải Ninh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 174 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09231, PD/TK 09231
 • Chỉ số phân loại DDC: 690.22
 • 27 Thiết kế bản vẽ thi công tòa nhà hỗn hợp 84 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội / Nguyễn Đức Anh; Nghd.: Lê Văn Cường, Nguyễn Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 179 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15945, PD/TK 15945
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 28 Thiết kế cẩu xuồng công tác / Nguyễn Công Đức, Lưu Thanh Toàn, Nguyễn Đình Vương, Phạm Đức Anh ; Nghd.: Vũ Thị Thu Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18829
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 29 Thiết kế cung cấp điện cho công ty cổ phần cơ khí xuất khẩu đài việt / Đồng Đức Anh; Nghd.: Đặng Hồng Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 58tr. ; 30cm+ 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14372, PD/TK 14372
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Thiết kế kỹ thuật và bố trí báo hiệu luồng Nha Trang - Khánh Hòa cho tàu 40.000 DWT / Nguyễn Đức Anh; Nghd.: Ths. Nguyễn Trọng Khuê . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 163 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09928, PD/TK 09928
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1 2
  Tìm thấy 39 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :