Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 54 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Ngôi sao xanh / Nguyễn Đức Long, Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03286
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng đến năm 2020 / Tạ Kim Huyền; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02965
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Cái Lân / Nguyễn Bá Giang; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03491
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp khắc phục những hạn chế trong việc sử dụng nguồn vốn ODA của Hải Phòng / Nguyễn Việt Long; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02968
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Việt Hải Phòng / Bùi Văn Quyền ; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03339
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông Hải Phòng / Nguyễn Thị Lan Hương; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02526
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 / Trần Quý Dương; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02246
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường phái sinh Hải Phòng / Phan Nguyễn Viết Hảo; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03707
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực điện tử của thành phố Hải Phòng / Nguyễn Minh Hoàng; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02410
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Chính sách khuyến khích khách hàng chuyển đổi dịch vụ từ cáp đồng sang cáp quang của Trung tâm Viễn thông 4 - Viễn thông Quảng Ninh / Nguyễn Đức Minh; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02768
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Đánh giá vai trò, ý nghĩa của việc phát triển cảng tại khu vực cảng Đình Vũ / Đỗ Đức Thịnh; Nghd.: PGS TS. Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 66 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00535
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Đề xuất các giải pháp huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phát triển cảng trong hoàn cảnh cụ thể của thành phố Hải Phòng / Trầm Anh Văn; Nghd.: PGS TS. Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 78 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00677
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 13 Đề xuất giải pháp phát triển bền vững cảng biển Hải Phòng / Ngô Đức Du; Nghd.: Đan Đức Hiệp, Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 145tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00045
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000045%20-%20Ngo%20Duc%20Du%20-%20Tom%20tat.pdf
 • 14 Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư vốn ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh / Trần Xuân Hải, Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02996
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoàn thiện công tác quản lý thu phí vệ sinh môi trường tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng / Lê Thị Thùy Dung; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02728
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên - Hải Phòng / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03634
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Hoàn thiện hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020 / Vũ Hiền Dung; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02505
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Hoàn thiện mô hình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh / Phùng Quốc Hưng; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03210
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Kinh tế Hải Phòng 25 năm đổi mới và phát triển (1986-2010) / Đan Đức Hiệp . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 251tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 03910-PM/VV 03912
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.597.35
 • 20 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác bãi container của công ty cổ phần cảng Nam Hải / Nguyễn Nam Giang; Nghd.: PGS.TS. Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01432
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt đối ngoại nhân dân nhằm thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài tại thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Hiền; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02561
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển Hải Dương / Nhữ Thị Hải Ngọc; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03019
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Kim Thành Hải Dương / Nguyễn Trọng Nhất ; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03196
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Hải Phòng đến năm 2025 / Đặng Thị Thùy Linh ; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03888
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp đẩy mạnh huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Bảo, để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 / Trần Trọng Vương; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02564
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2025 / Hoàng Thị Thu Hương; Nghd,: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03105
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm / Nguyễn Quang Thắng; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03457
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại trường cao đẳng nghề giao thông vận tải đường thủy 1 / Nguyễn Anh Đức; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03318
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ giao nhận An Phú giai đoạn 2018-2025 / Hoàng Lương; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03296
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án cho vay vốn tại ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương chi nhánh Hải Dương / Phạm Thị Phương Thảo; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03319
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 54 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :