Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo / John C.Maxwell; Đinh Việt Hòa dịch . - H. : Lao động - Xã hội : Công ty Alphabooks, 2015 . - 315 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05047-PD/VV 05050, PM/VV 04563
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 2 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo = The 21 irrefutable laws of leadership / John C. Maxwell ; Đinh Việt Hoà dịch . - H. : Lao động, 2016 . - 315tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06324-PD/VV 06326, PM/VV 04932, PM/VV 04933
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 3 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo = The 21 irrefutable laws of leadership / John C. Maxwell ; Đinh Việt Hoà dịch . - H : Lao động xã hội, 2013 . - 315tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04116-PD/VV 04120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 4 Phát triển kỹ năng lãnh đạo : Developing the leader within you / John C. Maxwell; Đinh Việt Hòa, Nguyễn Thị Kim Oanh ; Lê Duy Hiếu hiệu đính . - H. : Lao động - Xã hội, 2013 . - 294tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04086-PD/VV 04090, PD/VV 06423, PD/VV 06424, PM/VV 05014, PM/VV 05015
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 5 Trang thiết bị điện tàu 53.000 tấn. Đi sâu nghiên cứu lập trình PLC hãng DELLTA điều khiển phân chia tải tác dụng trong mô hình trạm phát điện trong phòng thí nghiệm / Đinh Việt Hoàng; Nghd.: Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 87 tr. ; 30 cm. + 05 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12816, PD/TK 12816
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :