Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình thanh toán quốc tế / Đinh Xuân Trình . - Tái bản lần 8 có bổ sung. - H. : Lao động - Xã hội, 2006 . - 478tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GTTQT 0001-GTTQT 0117, GTTQT 0119-GTTQT 0140, Pd/vt 03029-Pd/vt 03031, PD/VT 03751, Pm/vt 05505-Pm/vt 05509, SDH/Vt 01240, SDH/Vt 01241
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2005505-09%20-%20GT-thanh-toan-quoc-te-2006.pdf
 • 2 Giáo trình thanh toán quốc tế / Đinh Xuân Trình . - H. : Đại học Ngoại thương, 1989 . - 343tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00700, Pd/vv 00701
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Giáo trình thanh toán quốc tế / Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2018 . - 449tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07395, PM/VT 09945
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 4 Giáo trình thanh toán quốc tế trong ngoại thương / Đinh Xuân Trình . - H. : Giáo dục, 1993 . - 260tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00874, TTQTNT 0001-TTQTNT 0097
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Sổ tay thanh toán quốc tế trong ngoại thương/ Đinh Xuân Trình . - H.: Đại học ngoại thương, 1992 . - 296 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00849
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Thương mại quốc tế: Xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế/ Đinh Xuân Trình . - H.: Thống kê, 1993 . - 276 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00840
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :