Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu các phương pháp điều khiển nghịch lưu đa mức / Đoàn Phú Cường; Nghd.: Đặng Hồng Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01907
  • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
  • 2 Nghiên cứu thuật toán vòng khóa pha PLL(Phasic Locked Loop) cho các bộ biến đổi điện tử công suất nối lưới / Đoàn Phú Cường; Nghd.: Phạm Tuấn Anh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 64 tr. ; 30c m. + 05 bản vẽ
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 11093, PD/TK 11093
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :