Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 25 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chiều dài truyền lực căng của thép ƯLT trong cấu kiên căng trước / Nguyễn Thanh Tùng, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00120
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 2 Chung cư Dũng Mai - Bắc Ninh / Bùi Văn Dũng; Nghd.: Lê Văn Cường, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 220 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17088, PD/TK 17088
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 3 Chung cư Vinhomes Gardenia - Nam Từ Liêm - Hà Nội / Trương Đình Hùng; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 227 tr. ; 30 cm + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15920, PD/TK 15920
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 4 Ký túc xá Đại học Hà Nội / Nguyễn Thị Loan, Lê Hải Nam, Trần Văn Cảm ; Nghd.: Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 269tr. ; 30cm + 15BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17747, PD/TK 17747
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 5 Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật cho tàu trọng tải lớn ra vào các bến cảng Hải Phòng / Lê Thị Hương Giang; Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 49tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01105
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Nghiên cứu phương pháp thiết kế đê chắn sóng hỗn hợp. Đề xuất nghiên cứu tính toán ứng dụng cho đê chắn sóng Phú Quý / Lê Thị Hương Giang, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 31tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00906
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 7 Phân tích kết cấu, đánh giá hiệu quả kinh tế của phương án sàn bóng nhựa (Bubble Deck) so với sàn bê tông cốt thép thông thường cho các công trình dân dụng / Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Xuân Hòa, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2017 . - 28tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00666
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 8 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công ký túc xá Học viện Kỹ thuật Quân sự - Hà Nội / Đoàn Thị Hồng Nhung; Nghd.: Ths. Lê Văn Cường, Ths. Nguyễn Tiến Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 235 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08622, PD/TK 08622
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 9 Thiết kế bản vẽ thi công cao ốc Impact Điện Biên-Lai Châu / Nguyễn Văn Linh; Nghd.: Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 238 tr. ; 30 cm + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17137, PD/TK 17137
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 10 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư DREAMROOM TP. Hồ CHí Minh / Phạm Trung Thư; Nghd.: Đoàn Thị Hồng Nhung, Đào Văn Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 249 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17109, PD/TK 17109
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 11 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Mai Linh- Từ Liêm - Hà Nội / Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Lê Văn Cường, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 215 tr. ; 30 cm. + 17 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12452, PD/TK 12452
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 12 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Thái Dương thành phố Nam Định / Đào Xuân Thái; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 164 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15737, PD/TK 15737
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 13 Thiết kế bản vẽ thi công khu chung cư lưu trú công nhân khu công nghiệp Sumidenso / Nguyễn Văn Sơn; Nghd.: Lê Văn Cường, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 189 tr. ; 30 cm + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13263, PD/TK 13263
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 14 Thiết kế bản vẽ thi công khu tái định cư chung cư Thụy An / Nguyễn Quang Vinh; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 195 tr. ; 30 cm + 19 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17124, PD/TK 17124
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 15 Thiết kế bản vẽ thi công ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Đà Nẵng. / Nguyễn Thành Nam; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 198 tr. ; 30 cm. + 18 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12581, PD/TK 12581
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 16 Thiết kế bản vẽ thi công nhà làm việc quân khu Thủ đô / Bùi Đức Thành; Nghd.: Th.S Nguyễn Xuân Lộc, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 173 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12436, PD/TK 12436
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 17 Thiết kế bản vẽ thi công Phòng thí nghiệm công nghệ tế bào và vi sinh Hà Nội / Trần Trọng Huy; Nghd.: Lê Văn Cường, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 242 tr. ; 30 cm + 10 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17129, PD/TK 17129
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 18 Thiết kế bản vẽ thi công tòa nhà văn phòng thương mại The Sunrise building - Hà Đông - Hà Nội / Bùi Duy Khánh; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 192 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15899, PD/TK 15899
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 19 Thiết kế bản vẽ thi công trung tâm thương mại Tam Dương-Thái Nguyên / Phạm Doãn Khôi, Nguyễn Hồng Dương, Lê Văn Thịnh; Nghd.: Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 216tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17668
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 20 Thiết kế bản vẽ thi công trụ sở cục thuế / Lê Thanh Quang; Nghd.: Lê Văn Cường, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 297 tr. ; 30 cm + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17126, PD/TK 17126
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 21 Thiết kế bản vẽ thi công trụ sở liên cơ quan số 4 Hà Nội / Nguyễn Tuấn Vũ; Nghd.: Đoàn Thị Hồng Nhung, Phạm Ngọc Vương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 245 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15819, PD/TK 15819
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 22 Thiết kế bản vẽ thi công trụ sở ngân hàng Agribank Kim Sơn-Ninh Bình / Dương Ngọc Chiến; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 232 tr. ; 30 cm + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15723, PD/TK 15723
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 23 Thiết kế bản vẽ thi nhà làm việc Công ty than Uông Bí - Quảng Ninh 8 tầng / Mai Văn Ba; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 246 tr.; 30 cm + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15939, PD/TK 15939
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 24 Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công "Chung cư Gia Định-Hồ Chí Minh" / Phạm Bá Trường, Bùi Đức Ái; Nghd.: Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 245tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18283
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 25 Tổ chức và thực hiện dịch vụ đại lý cho Tàu DYNAMIC OCEAN 09 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam. / Đoàn Thị Hồng Nhung, Trần Lệ Thủy, Phạm Thị Hà Trang; Nghd.: Trương Thị Minh Hằng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 66tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18350
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 25 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :