Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tải tại công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Tùng Anh / Đoàn Thị Phương Anh; Nghd.: Đỗ Đức Phú . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 44tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 15071
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 Điều khiển chuyển động robots Scana và mô phỏng trên thư viện Simmechanics trong Matb / Phạm Văn Quảng, Phạm Duy Thuyến, Đoàn Thị Phương Anh ; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 48tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17493
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :