Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao năng lực cán bộ nữ tại các đơn vị hành chính huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng / Đoàn Thị Thúy; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 82 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02495
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Hoạt động kho vận hàng lẻ tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu VIETFRACHT - chi nhánh Hải Phòng / Lã Thị Yến Vân, Đoàn Thị Thúy, Trịnh Hải Yến; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 57tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18011
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :