Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình Quản trị học / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền . - H. : Tài chính, 2011 . - 355tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00084
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.07
 • 2 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư Hồng Bàng / Lê Thị Minh Hằng; Nghd.: Ths Đoàn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16272
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Hoàn Thiện công tác kế toán công nợ tại công ty cổ phần thương mại và vận tải Trang Anh / Hoàng Thị Diệu Thúy, Nguyễn Thị Thêm, Trần Thành Đạt; Nghd.: Đoàn Thị Thu Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 120tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17966
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 4 Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Kỷ Nguyên / Nguyễn Thị Hồng Phượng, Bùi Thị Tính, Phạm Thị Thanh Nga; Nghd: Đoàn Thị Thu Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17960
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 5 Hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kế toán kiểm toán tư vân Việt Nam thực hiện / Đoàn Thị Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00310
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Hoàn thiện quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH hãng kiểm toán AASC / Đoàn Thị Thu Hà, Lê Trang Nhung, Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00581
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ XNK Liên Minh / Phùng Thị Thúy Nga; Nghd.: Ths Đoàn Thị Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16260
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 8 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam / Đoàn Thị Thu Hà . - 96tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00166
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thành Hồng / Giáp Quang Huy, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Minh Hảo; Nghd.: Đoàn Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 63tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18233
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 10 Tổ chức xếp dỡ hàng container tại cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Đoàn Thị Thu Hà; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14917
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :