Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. / Trần Thu Hương; Nghd.: Ths Đoàn Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 124tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15052
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong / Mai Ngọc Thúy; Nghd.: Ths. Đoàn Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 120 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15022
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng / Vũ Thị Ngoan; Nghd.: Ths Đoàn Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15075
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 4 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần vật tư - TKV / Vũ Thị Tuyết; Nghd.: Ths Đoàn Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15058
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 5 Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xếp dỡ Vận tải An Hải năm 2017-2018 / Ngô Mỹ Ngọc, Vương Kim Chi, Nguyễn Thị Khánh Linh; Nghd.: Đoàn Thu Hà . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 27tr ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18619
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 6 Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thành Hồng / Giáp Quang Huy, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Minh Hảo; Nghd.: Đoàn Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 63tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18233
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 7 Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và các đối tượng kỹ thuật / Dương Thanh Lượng ch.b; Đoàn Thu Hà, Đặng Minh Hải, Nguyễn Thị Thu Trang . - H. : Xây dựng, 2018 . - 165tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06897, PD/VT 06898, PM/VT 09195-PM/VT 09202
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.1
 • 8 Xây dựng mô hình thực hành, thực tập cho sinh viên chuyên ngành kinh tế tại TTĐT Logistics tiểu vùng Mê Kông - NB tại Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hà, Dương Văn Bạo, Lê Văn Minh, Đoàn Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 33tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00776
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :