Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các chú ý đảm bảo an toàn cho tàu siêu lớn ra vào cảng Nagoya của tập đoàn Nippon Steel and Sumitomo Metal ( Japan) / Đoàn Trọng Đạt; Nghd.: Bùi Thanh Huân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 69tr. ; 30 cm + 01CD
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 13790
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :