Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu / Phạm Tuấn Hùng (c.b); Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Đức Lượng, Ứng Thị Thúy Hà, .. . - H. : Xây dựng, 2017 . - 155tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 06442, PM/VT 08785, PM/VT 08786
  • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :