Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 49 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiệu quả công tác giám định tại công ty Cổ phần Giám định Sao Việt / Nguyễn Thanh Phương; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 64tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12992
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Đánh giá thực trạng và một số biện pháp để phát triển dịch vụ Logistics của công ty TNHH VINALOGS / Lê Trà My, Nguyễn Viết Long, Phạm Ngọc Quang, Đặng Khánh Toàn; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 47tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18346
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng khô cho đội tàu hàng khô của VOSCO trong năm 2013 / Phạm, Hương Ly; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 60tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13009
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tac giám định tại công ty cổ phần Vinacontrol / Lê Thị Kim Chi; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 59 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16203
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận container tại công ty cổ phần tiếp vận quốc tế Song Nguyễn / Vũ Hải Yến; Nghd.: Th.S Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12286
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ LOGISTICS tại công ty TNHH MTV GEMADEPT Hải Phòng / Phạm Hồng Thúy; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 78tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13027
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận container tại công ty Cổ phần dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN / Phạm Nhật Phương; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 77tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13030
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác tàu container định tuyến tại công ty TNHH HOI WAH SHIPPING AGENCIES chi nhánh Hải Phòng / Đinh Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Thanh Mai, Vũ Thị Lệ; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17883
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Tiếp vận Hải Long / Nguyễn Thị Nho; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 90tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13011
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Đề xuất một số biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đóng trong container tại công ty TNHH TM&VT Phúc Hưng / Nguyễn Kim Ngân; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 76tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13019
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Lập dự án đầu tư tàu container cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Đỗ Thị Lan Hương; Nghd.: Th.S Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12281
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng bách hóa của Công ty TNHH Hàng hải PHC trong quý II - 2019 / Bùi Thị Hồng, Phạm Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Bùi Thanh Hả . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18321
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco) / Hà Thị Dinh; Nghd.: Th.S Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12283
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship trong quý II năm 2015 / Lê Thị Minh Huyền; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15072
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship, Quý III năm 2017 / Phạm Thùy Dung, Nguyễn Khánh Hằng, Lại Thị Quỳnh Hương; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 112tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17201
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của công ty TNHH vận tải biển Thiên Sơn trong quý II năm 2015 / Trần Thị Việt Trinh; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14974
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của công ty TNHH vận tải biển Thiên Sơn trong quý III năm 2018 / Khúc Trí Đức, Trần Thị Hà My, Lê Thị Mai Hương; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17943
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của Vosco trong quý II năm 2010 / Lê Quý Diện; Nghd.: ThS. Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 92 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09151
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 19 Lập kế hoạch khai thác tàu chuyến cho đội tàu hàng rời của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc trong Quý III năm 2017 / Nguyễn Thị Thanh Dung, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hương; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17218
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Lập kế hoạch vận chuyển cho đội tàu hàng rời của Công ty TNHH Vận tải biển Tân Bình trong Quý II năm 2017 / Hoàng Thị Thanh Hiền, Bùi Thị Huyền, Trần Thị Hòa; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 121tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17229
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Lựa chọn các đơn chào hàng làm cơ sở cho việc kí kết hợp đồng vận chuyển tại công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP / Nguyễn, Thị Yến; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 80tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13006
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Lựa chọn các đơn chào hàng làm cơ sở ký kết hợp đồng vận chuyển cho công ty cổ phần vận tải thủy số 4 trong quý III năm 2014 / Nguyễn Hương Quỳnh; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 81tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13007
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Lựa chọn đơn chào hàng để kí kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến cho công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) qúy III năm 2014 / Đỗ Đức Anh; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 76tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12998
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến cho công ty VIETFRACHT quý III năm 2014 / Đàm Thanh Hương; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 81tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13038
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến cho công ty Vinaship quý III năm 2013 / Nguyễn Thị Lĩnh.; Nghd.: Ths. Bùi Thanh Hải . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12262
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 26 Lựa chọn thuê tàu định hạn nhằm nâng cao năng lực vận chuyển cho đội tàu container của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Đặng Thị Thu Trang; Nghd.: Ths. Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10184
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 27 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng xuất khẩu Clinker và xi măng của công ty TNHH Vĩnh Phước / Nguyễn Thị Dương; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 60tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13018
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác cho đội tàu hàng khô tổng hợp của Vosco giai đoạn 2012-2013 / Hoàng Thị Lan; Nghd.: Th.s Bùi Thanh Hải . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11301
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp nâng cao khả năng tiếp nhận phương tiện có trọng tải lớn vào cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Lê Văn Thanh, Bùi Thanh Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00634
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 30 Nâng cao hiệu quả của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng Container tại công ty Vận tải quốc tế Nhật Việt (VIJACO) / Đỗ Thùy Linh; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 85tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12997
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2
  Tìm thấy 49 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :