Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu phương pháp gia cố nền đất yếu bằng công nghệ bơm hút chân không / Bùi Hồng Huy.; Nghd.; PGS.TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01516
  • Chỉ số phân loại DDC: 627
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :