Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiện trạng công tác an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp tại Công ty CPĐT SX&TM Đệm Tuấn Anh / Phạm Thi Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Đỗ Thành Đạt ; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18729
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 2 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp tại công ty liên doanh sản xuất thép Việt Úc - Hải Phòng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Đoàn Anh Dũng; Nghd.: Ths Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 41 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16360
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sản xuất của Công ty TNHH Đóng tàu Đamen Sông Cấm và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Dương Ngọc Anh, Nguyễn Duy Chường, Nguyễn Thị Hà ; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18717
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Quảng Xương Thanh Hóa và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý / Trần Đăng Hùng; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 63tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15180
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 5 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn tại khu vực Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Hoàng Đình Tùng; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16506
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 6 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viên Phụ sản Hải Phòng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Bùi Thị Ngọc Hà; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16550
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 7 Đánh giá hiện trạng quản lý EH &S ( môi trường - sức khỏe - an toàn ) tại Công ty TNHH chế tạo Canadian Solar Việt Nam / Đào Ngọc Anh, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Đình Sơn ; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17458
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 8 Đánh giá hiện trạng quản lý và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả chất thải nguy hại tại khu công nghiệp Hòa Xá - TP Nam Định / Trần Thị Minh Yến; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 67tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13771
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 9 Đánh giá hiện trạng quản lý và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại cho thành phố Hải Phòng đến năm 2025 / Bùi Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 53 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00175
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.72
 • 10 Đánh giá hiện trạng quản lý và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương / Hoàng Thị Vân; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15322
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 11 Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt quận Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng / Phạm Thanh Việt; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 51tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13748
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 12 Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Nhà máy sản xuất giày AURORA Việt Nam và đề xuất giảm thiểu khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận / Phạm Mỹ Linh;Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16531
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 13 Đánh giá tác động và đề xuất quy chế quản lý môi trường trong hoạt động bảo trì, sửa chữa, vệ sinh, luân chuyển sử dụng, quay vòng container tại các cảng container Hải Phòng / Bùi Đình Hoàn, Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 28 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00593
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 14 Hiện trạng hệ sinh thái và đề xuất giải pháp nhằm duy trì tính ổn định của hệ sinh thái đảo Bạch Long Vỹ / Nguyễn Thanh Hằng, Phạm Thị Huyền, Tô Thị Bảo Linh; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 41tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18277
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 15 Nghiên cứu bộ tiêu chí đánh giá kỹ thuật phục hổi một số dạng ô nhiễm môi trường đất tại Việt Nam / Bùi Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thùy Linh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00981
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 16 Nghiên cứu các chỉ thị hệ sinh thái và đánh giá khả năng áp dụng đối với hệ sinh thái đất ngập nước rừng ngập mặn ở Việt Nam / Bùi Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thư . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00786
 • Chỉ số phân loại DDC: 577
 • 17 Nghiên cứu quay trình xử lý nước thải ngành chế biến thực phẩm bằng phương pháp oxy hoá dùng H2O2 với xúc tác phức Mn2+ - DETA-HCO2 / Bùi Thị Thanh Loan; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07347
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.3
 • 18 Nghiên cứu quy trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp Fukuoka và đánh giá khả năng áp dụng của phương pháp đối với một số bãi rác trên địa bàn Thành phố Hải phòng / Trần Minh Hương; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 57tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13772
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 19 Nghiên cứu tổng hợp Nano Composite Ag-TiO2/Graphen Oxit làm chất xúc tác quang ứng dụng để tách loại lưu huỳnh trong nhiên liệu / Phạm Tiến Dũng, Bùi Thị Thanh Loan . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 37tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01159
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 20 Xây dựng chương trình sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Lê Hoàng Vương;Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 44 tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16523
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :