Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 48 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tới lĩnh vực chăn nuôi của Việt Nam / Mạc Minh Tâm, Nguyễn Khánh Linh, Phạm Thị Hương Giang; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17858
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý và bài học kinh nghiệm về quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột / Lương Thị Vi; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16315
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Móng Cái / Phạm Thị Oanh; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03674
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp phát triển sản phẩm du lịch Hải Phòng đến năm 2025 / Trần Huy Hoàng ; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03820
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp tăng cường công tác đối ngoại của thành phố Móng Cái giai đoạn 2020-2025 định hướng đến 2030 / Trần Bích Ngọc; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03675
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp thúc đẩy hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu ở Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu / Nguyễn Phương Anh; Nghd: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 71tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12955
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Các biện pháp thúc đẩy hoạt động khai thác container nhập khẩu tại kho CFS công ty Cổ phần Container Việt Nam / Phạm Thị Hậu; Nghd: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 73tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12958
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Các giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cho xuất khẩu Việt nam khi tham gia hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế Á Âu / Nguyễn Trà My, Bùi Thị Thanh Nga . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.78-83
 • Chỉ số phân loại DDC:
 • 9 Dịch vụ Logistics trong vận tải biển của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế / Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00929
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 10 Dự báo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Canada giai đoạn 2019-2023 khi tham gia hiệp định CPTPP / Đồng Thị Nam, Phạm Thị Phương Ninh, Trần Thị Thoa; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17928
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Dự báo kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2018-2021 dưới tác động của hiệp định kinh tế Việt Nam-Nhật Bản / Hoàng Cẩm Tú, Phạm Thị Quỳnh Trang, Phạm Thị Thúy; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 52tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17872
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang EU giai đoạn 2017 - 2020 / Nguyễn Tất Đạt, Vũ Mạnh Tùng, Nguyễn Viết Minh; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17267
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tại kho CFS của Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam / Phạm Phương Thảo, Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Thùy Trang; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17265
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Đánh giá triển vọng của việc hình thành đồng tiền chung ASEAN / Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: Ths Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16299
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Đẩy mạnh hoạt động Marketing Mix trong việc phát triển thương hiệu quốc tế của Chi nhánh APOLLO Hai Bà Trưng Hải Phòng / Bùi Thế Long, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thu Thảo ; Nghd.: Bùi Thi Thanh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 54tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18737
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 16 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại công ty TNHH đại lý vận tải Đông Nam Á / Đoàn Thị Ước; Nghd: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 63tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12968
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng cà phê của Việt Nam sang EU giai đoạn 2010-2020 / Nguyễn Thị Thanh Xuân; Nghd: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 69tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12970
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần thương mại quân đội / Nguyễn Quỳnh Trang; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 73tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12941
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội / Lại Hồng Ngọc; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 76tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12937
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 20 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty ANIMEX Hải Phòng / Nguyễn Thị Hải Yến; Nghd: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 66tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12972
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 21 Giải pháp thúc đẩy xuât khẩu mặt hàng cà phê sang thị trường Trung Quốc / Nguyễn Hà Châu, Trần Thị Bích Ngọc, Trần Trung Hiếu; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18396
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ / Nguyễn Thị Hồng Ngọc; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 78tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12938
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 23 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ / Nguyễn Thùy Dung; Nghd.: Ths Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2016 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16296
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 24 Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển Hải Phòng: thực trạng và giải pháp / Bùi Thị Thanh Nga, Phạm Thị Thanh Mai, Phan Bích Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00560, NCKH 00561
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Incoterms 2010 và tình hình áp dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam / Hoàng Thị Hà; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12248
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 26 Một số giải pháp phát triển dịch vụ E-Banking tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu / Nguyễn Thị Hoan; Nghd.: Th.S Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12200
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 27 Một số giải pháp phát triển hoạt động thanh tóan quốc tế tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Techcombank. / Nguyễn Thị Hoàng Yến.; Nghd.: Ths. Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12193
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 28 Một số giải pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu / Vũ Thùy Dương; Nghd.: Th.S Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12206
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 29 Nâng cao hiệu quả quản lý háng hóa xuất nhập khẩu tại kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng / Phạm Phương Hiền, Trương Thùy Dương, Hoàng Linh Dương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 53tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18433
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 30 Nâng cao hiệu quả việc giảng dạy tích hợp kiến thức và kỹ năng trong chương trình đào tạo đại học theo CDIO đối với chuyên ngành kinh tế ngoại thương tại Trường Đại học hàng hải Việt Nam / Bùi Thị Thanh Nga . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr.115-119
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2
  Tìm thấy 48 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :