Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các chú ý đảm bảo an toàn cho tàu siêu lớn ra vào cảng Nagoya của tập đoàn Nippon Steel and Sumitomo Metal ( Japan) / Đoàn Trọng Đạt; Nghd.: Bùi Thanh Huân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 69tr. ; 30 cm + 01CD
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13790
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Điều động tàu / Nguyễn Viết Thành ; Hiệu đính: Bùi Thanh Huân . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 199tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/11211 0001-HH/11211 0121
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 3 Điều động tàu / Nguyễn Viết Thành; Hiệu đính: Bùi Thanh Huân . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2014 . - 181 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05667-PD/VT 05671, PM/VT 08001-PM/VT 08005
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 4 Giáo trình máy vô tuyến điện hàng hải 2 / Trần Thanh Bình c.b ; Bùi Thanh Huân hiệu đính . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 201tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/11207 0001-HH/11207 0147
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 5 Giáo trình máy vô tuyến điện hàng hải III / Chb.: Lê Quốc An, Bùi Thanh Huân; Phạm Văn Luân, Đoàn Đắc Thuận; Hđ.: Nguyễn Viết Thành . - Hải Phòng: NXB Hàng Hải, 2014 . - 210tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: HH/11208 0001-HH/11208 0127
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 6 Nghiên cứu điều động các tàu siêu lớn ( trên 10 vạn tấn) ra vào một số cảng chuyên dụng của công ty Nippon Steel-Nhật Bản và đưa ra các hướng dẫn nâng cao an toàn / Bùi Thanh Huân; Nghd.: TS. Nguyễn Viết Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 119 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00697
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 7 Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tầm xa tác dụng của Radar hàng hải trong vùng ven biển Việt nam / Đỗ Văn Vượng, Ngô Trần Thành Đạt, Đặng Văn Đức, Lê Khắc Trung; Nghd.: Bùi Thanh Huân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18057
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 8 Nghiên cứu xây dựng biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực biển nội hải Nhật Bản. / Bùi Thanh Huân, Nguyễn Văn Quảng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2015 . - 89tr.; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00370
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 9 Nghiên cứu xây dựng phương án đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu khi hành hải qua eo Malacca và eo Singapore / Bùi Thanh Huân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00006
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 10 Nghiên cứu xây dựng tuyến hàng hải cho đội tàu pha sông biển VR - SB đảm bảo hoạt động thông tin tìm kiếm cứu nạn hiệu quả trong vùng bao phủ của hệ thống G.M.D.S.S VN / Nguyễn Đức Long, Bùi Thanh Huân, Đỗ Văn Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 37tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00825
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 11 Xây dựng chương trình tính toán hướng và tốc độ dòng chảy khu vực Malacca / Vũ Sơn Tùng, Bùi Thanh Huân, Nguyễn Đức Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00680
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :