Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng . - Tái bản lần thứ mười bốn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 443tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06408, PM/VT 08742, PM/VT 08743
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 2 Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2008 . - 443tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/B%C3%A0i%20T%E1%BA%ADp%20S%E1%BB%A9c%20B%E1%BB%81n%20V%E1%BA%ADt%20Li%E1%BB%87u%20-%20B%C3%B9i%20Tr%E1%BB%8Dng%20L%E1%BB%B1u,%202008.pdf
 • 3 Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 1998 . - 443tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00935-Pd/vt 00937, SBVB 00001-SBVB 00074, SBVB 00076-SBVB 00659, SBVB 00661-SBVB 00663, SBVB 00665-SBVB 00692, SBVB 00694-SBVB 00707, SBVB 00709-SBVB 00782, SBVB 00784-SBVB 00795, SBVB 00797-SBVB 00909
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.4
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :