Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 53 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các hệ thống máy lái tàu thủy / Bùi Văn Dũng . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 37, tr.20-23
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Chế độ lái tự động theo hành trình trong hệ thống lái số (hãng Aanchutz-Raytheon - Đức) / Bùi Văn Dũng . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.50-53
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Chung cư Dũng Mai - Bắc Ninh / Bùi Văn Dũng; Nghd.: Lê Văn Cường, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 220 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17088, PD/TK 17088
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 4 Khai thác và lắp đặt các hệ thống điện tàu thủy / Đào Minh Quân, Bùi Văn Dũng; Đinh Anh Tuấn hiệu đính . - Hải Phòng: NXB. Hàng Hải, 2015 . - 187tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/DTT006 0001-GT/DTT006 0070
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Khai thác và lắp đặt các hệ thống điện tàu thủy / Đào Minh Quân, Bùi Văn Dũng; Đinh Anh Tuấn hiệu đính . - Hải Phòng: NXB Hàng Hải, 2016 . - 187tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07519, PD/VT 07520, PM/VT 10116-PM/VT 10120
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Lập và quản lý dự án lắp ráp hệ thống lái tàu chở dầu và hóa chất 13000 tấn / Bùi Văn Dũng; Nghd.: TS. Lê Viết Lượng . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 147 tr. ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08350, Pd/Tk 08350
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 7 Máy phát điện không chổi than hãng TAIYO( Nhật Bản) / Ths. Bùi Văn Dũng . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 7+8, tr. 63-65
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Nghiên cứu thiết bị chẩn đoán hỏng hóc cho ô tô / Đào Minh Quân, Bùi Văn Dũng, Đồng Xuân Thìn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 41tr. ; 30 cm+ 01 TT
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00210
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Nghiên cứu ứng dụng máy tính công nghiệp IX-T21C-Hãng Beijer với màn hình lớn 21.5 Inch để xây dựng hệ thống báo động kiểm tra phục vụ công tác đào tạo / Đào Minh Quân, Bùi Văn Dũng, Đoàn Hữu Khánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 34tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00711
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô đun thực hành máy điện - khí cụ điện / Bùi Văn Dũng, Vương Đức Phúc, Bùi Đức Sảnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 34 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00514
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 11 Thiết bị điện tàu thủy / Vương Đức Phúc, Bùi Văn Dũng . - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2018 . - 118tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06819, PD/VT 06820
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Tổng quan hệ động lực điều khiển tàu PSV 3300. Nghiên cứu hệ cấp nguồn điều khiển cho hệ thống chân vịt chính / Bùi Văn Hưng; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 58 tr. ; 30 cm+ 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16687, PD/TK 16687
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Tổng quan hệ máy lái tàu thủy, nghiên cứu các sery máy lái điện - Thủy lực hãng Taiyo / Phạm Văn Thiệp, Đỗ Minh Trí, Nguyễn Minh Thuần; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17432
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Tổng quan hệ thống lái tàu thủy. Nghiên cứu các Xê-ry PT500 của hệ máy lái YOKAGAWA / Đỗ Quang Dũng; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 44 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15529, PD/TK 15529
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Tổng quan hệ thống phân phối điện năng tàu PSV 3300V. Nghiên cứu hệ thống bơm dầu hàng / Đỗ Văn Hưng; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 42 tr. ; 30 cm+ 03 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16667, PD/TK 16667
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Tổng quan trang thiết bị điện tàu Victory Leader.Đi sâu nghiên cứu hệ thống báo cháy tự động / Đoàn Văn Biển ; Nghd.: Th.s Bùi Văn Dũng . - Hải phòng.; Đại học Hàng hải; 2010 . - 113 tr. ; 30 cm. + 05 BV +TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08243, PD/TK 08243
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 17 Tổng quan và hệ thống lái tàu thủy. Nghiên cứu các xê-ry máy lái hãng Roll-Royce / Vũ Trọng Tân; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 52 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15532, PD/TK 15532
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 Tổng quan về các hệ cứu hỏa tàu thủy. Nghiên cứu hệ thống cứu hỏa phun sương tàu PSV 3300 / Bùi Quang Huy; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr. ; 30 cm+ 03 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16672, PD/TK 16672
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 Tổng quan về các hệ thống báo hỏa và cứu hỏa trang bị trên tàu thủy, nghiên cứu hệ thống cứu hóa bằng CO2 áp lực cao (Hãng I.H.I Marine United) / Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Ngọc Sơn, Phạm Thị Trang; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 49tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17514
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 20 Tổng quan về các hệ thống báo hỏa và cứu hỏa trang bị trên tàu thủy. Nghiên cứu hệ thống cứu hóa bằng nước áp lực cao (phun sương) hãng I.H.I Marine Unitted Inc / Nguyễn Anh Việt, Vũ Duy Hiếu, Phạm Thành Công; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17511
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 21 Tổng quan về các hệ thống cứu hỏa tàu thủy. Nghiên cứu hệ thống cứu hỏa bằng Co2 tàu PSV 3300 / Vũ Thị Bích Hồng; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 45 tr. ; 30 cm+ 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16713, PD/TK 16713
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Tổng quan về hệ thống lái tàu thuỷ. Đi sâu nghiên cứu khai thác vận hành, lắp đặt hệ thống máy lái Rolls-Royce của tàu kiểm ngư / Đào Mạnh Hân; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 86 tr. ; 30 cm + 05 BV + TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12785, PD/TK 12785
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 Tổng quan về hệ thống phân phối điện năng tàu dịch vụ dàu khí PSV 3300. Nghiên cứu về hệ thống bơm nước hàng / Nguyễn Ngọc Huấn; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr. ; 30 cm+ 03 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16705, PD/TK 16705
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 24 Tổng quan về hệ thống phân phối điện năng tàu PSV 3300. Nghiên cứu hệ thống bơm chuyển dầu / Nguyễn Thanh Hải; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 36 tr. ; 30 cm+ 03 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16720, PD/TK 16720
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Tổng quan về hệ thống phân phối điện năng tàu PSV 3300. Nghiên cứu hệ thống bơm nước ngọt tuần hoàn / Cù Huy Hồng Sáng; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 40 tr. ; 30 cm+ 03 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16719, PD/TK 16719
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 26 Trang bị điện tàu B170. Đi sâu nghiên cứu hệ thống nồi hơi / Tạ Hữu Thịnh; Nghd.: Ths. Bùi Văn Dũng . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2009 . - 88tr. ; 30cm + 05 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08117, Pd/Tk 08117
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Trang bị điện tàu B170. Nghiên cứu hệ thống báo động xả CO2 buồng máy và hầm hàng / Lương Văn Hiệp; Nghd.: Bùi Văn Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr.; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16128, PD/TK 16128
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 28 Trang bị điện tàu chở 4.900 ô tô. Đi sâu nghiên cứu hệ thống bơm cứu hỏa bằng bơm nước áp lực thấp và bơm nước áp lực cao / Phạm Thế Sắc; Nghd.: Ths.Bùi Văn Dũng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 121 tr. ; 30 cm + 06 BV + TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09815, PD/TK 09815
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 Trang bị điện tàu chở 4.900 ô tô. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển bơm cứu hỏa và bơm la canh / Đoàn Văn Tùng; Nghd.: Ths.Bùi Văn Dũng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 100 tr. ; 30 cm + 05 BV + TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09807, PD/TK 09807
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Trang bị điện tàu container 1.800 TEU Vinalines Ruby. Đi sâu nghiên cứu hệ thống lái tự động của tàu / Phạm Minh Tuấn; Nghd.: Ths. Bùi Văn Dũng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 88 tr. ; 30 cm + 05 BV + TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11761, PD/TK 11761
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1 2
  Tìm thấy 53 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :