Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Áp lực nơi công sở : Chạy trốn không phải là lựa chọn tốt nhất / Dương Giai Xuyên; Bảo Thu dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2018 . - 230tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06639, PD/VV 06640, PM/VV 05024
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 2 Đạo xử thế của Mã Vân (Jack Ma) / Lý Duy Văn ; Bảo Thu dịch . - Tái bản lần 1. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2017 . - 254tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06837, PD/VV 06838, PM/VV 05108
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 3 Nói hay như Jackma / Ngô Đế Thông ; Bảo Thu dịch . - H. : Hồng Đức, 2019 . - 334tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07746, PD/VV 07747, PM/VV 05990, PM/VV 05991
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.6
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :