Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các văn bản quy định chế độ bản hiểm xã hội hiện hành / Bộ lao động thương binh xã hội . - H.: Knxb, 1995 . - 253 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00701, Pm/vt 01900
 • Chỉ số phân loại DDC: 344.02
 • 2 Công tác quản lý lao động ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương/ Bộ lao động thương binh xã hội . - H.: Trung tâm thông tin khoa học lao động và xã hội, 1989 . - 64 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00634, Pd/vv 00635
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 3 Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về chính sách bảo hiểm xã hội / Bộ lao động - thương binh xã hội . - H.: Lao động - xã hội, 2003 . - 463 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02216-Pd/vt 02218, Pd/vt 02387, Pd/vt 02388, Pm/vt 04447-Pm/vt 04449
 • Chỉ số phân loại DDC: 344.02
 • 4 Hỏi, đáp về bộ luật lao động / Bộ lao động - thương binh xã hội . - H. : Lao động, 2000 . - 516 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02336, Pd/vv 02337
 • Chỉ số phân loại DDC: 344.01
 • 5 Thực trạng lao động - Việc làm ở Việt Nam năm 1996 : =Status of labour employment in Vietnam 1996 / Bộ lao động thương binh xã hội . - H.: Thống kê 1997 . - 792 tr.: Từ kết quả điều tra lao động - Việc làm năm 1996; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00778, Pd/vt 00779, Pm/vt 02211
 • Chỉ số phân loại DDC: 331
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :