Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Listening / Ian Badger . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 126 tr. ; 26 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07790, PM/VT CD07790, PNN 01090, PNN 01091, PNN/CD 01090, PNN/CD 01091
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 2 Listening: B1+ Intermediate / Ian Badger . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 128 tr. ; 25 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07783, PM/VT CD07783, PNN 01120, PNN 01121, PNN/CD 01120, PNN/CD 01121
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 3 Listening: B2 + Upper Intermediate / Ian Badger . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 142 tr. ; 25 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07778, PM/VT CD07778, PNN 01128, PNN 01129, PNN/CD 01128, PNN/CD 01129
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :