Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Sổ tay về tàu chở dầu dành cho sĩ quan boong/ C. Baptist; Đặng Văn Uy dịch . - England: Brow son, 1993 . - 291 tr.: 15 phụ bản vẽ; 29 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00713-Pd/vt 00715, Pm/vt 02013-Pm/vt 02019
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
  • 2 Tanker handbook for deck officers/ C. Baptist . - Great Britain: Browwn Son, 1993 . - 189 tr. ; 28 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00650-Pd/Lt 00652, Pm/Lt 01846-Pm/Lt 01862
  • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :