Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Vector mechanics for engineers / Ferdinand P. Beer . - 3rd ed. - Toronto : McGraw-Hill, 1998 . - 601p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00093
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000093%20-%20Vector-mechanics-for-engineers_3ed_Ferdinand-P.Beer_1998.pdf
 • 2 Vector mechanics for engineers / Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston Jr . - 6th ed. - Boston : McGraw-Hill, 1997 . - 1331p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00295, SDH/Lt 00296
 • Chỉ số phân loại DDC: 531
 • 3 Vector mechanics for engineers / Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston Jr., William E. Clausen . - 8th Ed. - Boston : McGraw-Hill, 2007 . - 1355p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01576
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :