Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bulk carriers / J. Bes . - 2nd ed. - Netherlands : N.W. Druckkerij onkenhout hilversun, 1972 . - 145 tr. ; 22 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00120
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Bulk%20Carriers.pdf
  • 2 Chartering and shipping terms/ J. Bes . - New York, 1977 . - 526 tr.; 27 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 01091-Pd/Lv 01093, Pm/Lv 01420-Pm/Lv 01426
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :