Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Excellence in business / Courtland L. Bovee, John V. Thill, Michael H. Mescon . - 3rd ed. - Australia : Pearson Educational, 2007 . - 725p. ; 27cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03309
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :