Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Illustrated dictionary of cargo handling / Peter R. Brodie . - 4th ed. - Oxon : Informa law from Routledge, 2015 . - 201p. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03318, SDH/LT 03319
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003318-19%20-%20Illustrated%20dictionary%20of%20cargo%20handling.pdf
  • 2 Illustrated dictionary of cargo handling / Peter R. Brodie . - 3rd ed. - London : Lloyd's List, 2010 . - 199p. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02347, SDH/LT 02437, SDH/LT 02710
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :