Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp: Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT - BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính/ Lê Thị Hồng Nga, Lương Ngọc Thủy, Bùi Thị Phương Thúy sưu tầm, giới thiệu . - H. : Lao động, 2018 . - 609tr. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06877, PD/VT 07118, PM/VT 09565
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 2 Enhancement of damen group's sustainable development through efficient application of basic international management system standards in business operation / Bui Thi Phuong Thuy; Nghd.: Nguyen Thi Le Hang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 65tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17919
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Hợp - Tiến - Thành / Bùi Thị Phương Thuý.; Nghd.: Ths. Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12296
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :