Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đắc nhân tâm : How to win friends & influence people / Dale Carnegie ; First News biên dịch . - H. : Nxb. Thế giới, 2017 . - 280tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07338, PD/VV 07339
 • Chỉ số phân loại DDC: 158
 • 2 Phát huy giá trị : Con đường nhanh nhất đi đến thành công / Dale Carnegie ; Tâm An dịch . - Tái bản lần 1. - H. : Dân trí, 2015 . - 275tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06167, PD/VV 06745, PD/VV 06746, PM/VV 05177
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 3 Quẳng gánh lo đi : Vui sống trong mọi hoàn cảnh / Dale Carnegie ; Tâm An dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2017 . - 303tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06607, PD/VV 06608
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 4 Sống đời hạnh phúc : Khắc phục lo âu để vui sống / Dale Carnegie ; Tâm Anh dịch . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2017 . - 227tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06166, PD/VV 06741, PD/VV 06742, PM/VV 05049
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 5 Thuật hùng biện : Tăng khả năng nói trước đám đông / Dale Carnegie; Tâm An dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân Trí, 2017 . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06647, PD/VV 06648, PM/VV 05032
 • Chỉ số phân loại DDC: 808.5
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :