Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 8 quy tắc vàng khởi nghiệp / Sean C.Castrina ; Lê Minh Quân dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2015 . - 239tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 06817, PD/VV 06818, PM/VV 05043
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.11
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :