Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Complex variables and applications / James Ward Brown, Ruel V. Churchill . - 6th ed. - New York : McGraw-Hill-INC, 1996 . - 385 tr. ; 23 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00302
  • Chỉ số phân loại DDC: 515
  • 2 Fourier series and boundary value problems / James Wafd Brow . - 6th ed. - New York : McGraw Hill, 2001 . - 360p. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00268
  • Chỉ số phân loại DDC: 511
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :