Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 269 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu da giày của công ty TNHH KAIYANG Việt Nam sang thị trường EU / Nguyễn Minh Trí; Nghd: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 79tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12989
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần tiếp vận Đại Dương / Phạm Thị Hải Yến; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01893
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Biện pháp chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Phạm Trường Hà; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03590
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số khách hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải Phòng / Vũ Đức Tuấn ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03303
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp chống thất thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Hải Hậu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02315
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Minh Vũ / Nguyễn Văn Hà ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp đẩy mạnh triển khai thủ tục thông quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 / Phạm Thị Thu Huyền; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03593
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa ý tế tại Bệnh viện Kiến An Hải Phòng / Trần Ngọc Hiếu, Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2017 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02862
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu quả đậu bắp sang thị trường Nhật Bản trong những năm gần đây / Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thúy Hoa, Nguyễn Thị Thu Thảo; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18427
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Biện pháp hạn chế gian lận thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II / Trần Trung Đối; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02765
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp hạn chế tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê tàu chuyến / Lê Thị Huyền; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14978
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Dương Kinh / Kiều Thị Hải Hân; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02408
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng trung tâm phát thanh-truyền hình Hải Phòng / Nguyễn Anh Tú; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 96 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02114
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Móng Cái / Bùi Sơn Trường; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03621
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Quang Hiếu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02045
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Vận tải 128, Quảng Ninh / Phạm Quang Trung ; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03776
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính của bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh / Phan Thị Loan; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03479
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường cao đẳng nghề giao thông vận tải trung ương II / Nguyễn Thị Nhàn; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 107 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02034
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý xuất nhập khẩu đối với mặt hàng đầu tư tại chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng / Nguyễn Thu Trang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02089
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty xi măng Hải Phòng / Nguyễn Cao Cường; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02091
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải phòng / Phạm Bá Huy; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02071
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình thủy / Hoàng Tuấn Anh ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03281
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp hoàn thiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương / Nguyễn Đức Quốc ; Nghd.:Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03850
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Xi măng Vicem Hải Phòng / Nguyễn Mai Anh, Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02998
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dầu nhờn của Công ty TNHH Dầu nhờn IDEMITSU Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy Dung; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02751
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải tại công ty TNHH giao nhận vận tải toàn cầu Hellmann (Việt nam) / Vũ Diệu Hương; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 95tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01870
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại công ty cổ phần taxi Ba Sao / Vũ Văn Hiệu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03598
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng / Phạm Thị Thanh Dung; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02487
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý nhà nước tại ủy ban nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Đặng Duy Công; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03222
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại công ty cổ phần cảng Vật Cách / Vũ Thanh Tâm; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03225
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Tìm thấy 269 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :