Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cours de mecanique des contructions / A. Darkov . - M. : Mir, 1968 . - 678p. ; 20cm
  • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00598-Pm/Lv 00600
  • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :