Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chiến lược tư duy hệ thống: phương thức mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh : Systems thinking strategy : The new way to understand your business and drive performance / Jimmy Brown ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch . - H. : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 160tr. : Hình vẽ, bảng ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06789, PD/VV 06790, PM/VV 05062
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4012
 • 2 Giàu có nhờ chi tiêu thông minh / Gregory Karp ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch . - Tái bản lần thứ 2. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 199tr. ; Hình vẽ ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06709, PD/VV 06710
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại HDBank chi nhánh Hải Phòng / Vũ Dương Diễm Quỳnh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02770
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Phân tích thiết kế và cài đặt chương trình quản lý lương cho Trường cao đẳng hàng hải 1 / Phạm Diễm Quỳnh; Nghd.: Lê Quốc Định . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12836
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 5 Sống trọn vẹn mỗi ngày : Thay đổi lớn và hạnh phúc lớn hơn qua từng tuần= The whole hearted life / Susyn Reeve ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2017 . - 359tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06753, PD/VV 06754, PM/VV 05074
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 6 Xử lý tình trạng bận muốn điên= Crazy busy / Kevin De Young ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2017 . - 151tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06755, PD/VV 06756, PM/VV 05156
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :