Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 100 kỳ quan thế giới / Duy Nguyên biên dịch, Trương Thảo hiệu đính . - Thanh hóa : Nxb Thanh hóa, 2015 . - 343tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07784, PD/VV 07785, PM/VV 05849, PM/VV 05850
 • Chỉ số phân loại DDC: 930
 • 2 Ai là người Do Thái Phương Đông? : Sổ tay doanh nghiệp / Duy Nguyên biên dịch . - Thanh hóa : Nxb Thanh hóa, 2016 . - 383tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07841, PD/VV 07842, PM/VV 05924, PM/VV 05925
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 3 Bí ẩn vạn sự trong khoa học dự báo cổ / Nguyễn Duy Nguyên chủ biên; Nguyễn Hoàng Điệp, Minh Châu bổ sung và hiệu đính . - Thanh Hóa : NXB Thanh Hóa, 2012 . - 456tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06625, PD/VT 06626
 • Chỉ số phân loại DDC: 133.3
 • 4 Bí mật gia cư : Dương trạch và âm trạch / Duy Nguyên, Trần Sinh biên soạn . - Thanh Hóa : NXB Thanh Hóa, 2014 . - 343tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06498, PD/VV 06499
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 5 Bí quyết sống đúng mùa sinh : Bí quyết cải vận / Duy Nguyên . - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018 . - 471tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07772, PD/VV 07773, PM/VV 05920
 • Chỉ số phân loại DDC: 133.5
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :