Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Encyclopedia of vibration. Vol. 1 / S. Braun, D. Ewins, S.S. Rau . - Sandiego : Academic press, 2002 . - 540 tr. ; 28 cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01052
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 2 Encyclopedia of vibration. Vol. 2 / S. Braun, D Ewins, S.S. Rau . - Sandiego : Academic press, 2002 . - 519 tr. ; 28 cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01053
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 3 Encyclopedia of vibration. Vol. 3 / S. Braun, D. Ewins, S.S. Rau . - Sandiego : Academic press, 2002 . - 600 tr. ; 28 cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01054
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :