Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Advanced international trade : Theory and evidence / Robert C. Feenstra . - Second edition. - United Kingdom : Princeton University Press, 2016 . - 477p. ; 25cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03574, SDH/LT 03575
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 International trade / Robert C.Feenstra, Alan M.Taylor . - Fourth edition. - New York : Worth Publishers, 2017 . - 422p. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03390
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :