Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 149 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá một số phương pháp tính toán nước dâng trong bão ở Việt Nam / Hà Xuân Chuẩn, Phạm Văn Trung . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 44, tr.5-8
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 2 Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng / Phạm Văn Hưng; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01946
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 3 Luận án tiến sĩ tiếng Nga / Hà Xuân Chuẩn . - M. : KNxb, 1995 . - 115p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00038, SDH/TS 00039
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000038-39%20-%20HA%20XUAN%20CHUAN-10p.pdf
 • 4 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cảng tại khu vực Hải Phòng / Nguyễn Anh Tuấn; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 101tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01841
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 5 Nâng cao chất lượng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quận Ngô Quyền / Vũ Đức Vinh; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 119 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02167
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Nâng cấp tuyến đê biển Gia Lộc - Văn Chấn đoạn K3 + 094 đến K5 + 576 Cát Hải - Hải Phòng / Nguyễn Ngọc Mạnh; Nghd.: PGS.TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 104 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11933, PD/TK 11933
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước tuyến nạo vét đến năng suất chu kỳ của tàu hút tự hành / Đàm Xuân Bình; Nghd.: TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01282
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 8 Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng nước nông đến độ chính xác trong dự tính thủy triều / Đào Quang Tuấn; Nghd.: TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2009 . - 103 tr ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00878
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 9 Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân gây ra sự cố công trình xây dựng và giải pháp khắc phục trong quá trình thi công / Phạm Việt Anh; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 04085
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 10 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực giám sát hiện trường của tư vấn giám sát trong xây dựng công trình thủy / Lê Quý Ba; Nghd.: TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 96 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01286
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 11 Nghiên cứu đề xuất giải pháp ổn định tuyến chạy tàu trên đoạn sông phân lạch Trung Hà - Sông Đà / Nguyễn Quang Tâm; Nghd.: TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 127 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01090
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 12 Nghiên cứu giải pháp chống thấm cho hồ chứa nước Phú Xuân-Phú Yên / Nguyễn Thế Phong; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01945
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 13 Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng / Nguyễn Văn Vinh; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01951
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 14 Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng suất của tàu hút tự hành Trần Hưng Đạo / Trần Đức Hải; Nghd.:TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2002 . - 48tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00330
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 15 Nghiên cứu giải pháp tăng khả năng thông qua tuyến vận tải thủy nội địa Hải Phòng-Hà Nội / Đỗ Quang Bình; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02171
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 16 Nghiên cứu giải pháp thi công móng tầng hầm cho nhà cao tầng trong trường hợp xây chen / Mai Ngọc Tấn; Nghd.: PGS.TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 144 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01155
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 17 Nghiên cứu một số tiêu chuẩn xác định sức chịu tải của cọc đơn theo đất nền và khả năng áp dụng trong điều kiện địa chất Việt Nam / Cao Đức Thắng; Nghd.: TS Hà Xuân Chuẩn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 201 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00948
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 18 Nghiên cứu một số vấn đề tính toán thuỷ lực và kết cấu công trình đập khoá dạng tràn kết hợp làm đường giao thông xuống bãi / Nguyễn Quang Trung; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 99 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01632
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 19 Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến đoạn cong hữu chung trên sông Luộc và đề xuất các phương án chỉnh trị / Bùi Xuân Trung; Nghd.: TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải, 2007 . - 78 tr ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00620
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 20 Nghiên cứu phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc xi măng-đất phục vụ khai thác container chuyên dụng tại khu vực Tân Cảng Đình Vũ-Cảng Hải Phòng / Bùi Quang Hưng; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01637
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 21 Nghiên cứu phương pháp gia cố nền đất yếu bằng công nghệ bơm hút chân không / Bùi Hồng Huy.; Nghd.; PGS.TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01516
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 22 Nghiên cứu phương pháp nâng hạ thủy tàu bằng sàn nâng tàu phục vụ thiết kế hệ thống trụ đỡ / Đỗ Tuấn Đạt; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01845
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 23 Nghiên cứu quan hệ lực ép đầu cọc với tải trọng cho phép của cọc ép / Trần Văn Trung; Nghd.: TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01284
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 24 Nghiên cứu quy hoạch, cải tạo, nâng cấp và thiết kế mặt cắt đê hợp lý cho tuyến đê tả sông Thái Bình huyện Tiên Lãng, Hải Phòng / Nguyễn Hoài Phương; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 98 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01942
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 25 Nghiên cứu sự thay đổi năng suất của tàu hút tự hành theo mớn nước và chiều sâu nạo vét / Nguyễn Văn Bình; Nghd.: TS Hà Xuân Chuẩn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 68 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00509
 • Chỉ số phân loại DDC: 691
 • 26 Nghiên cứu tính toán công trình tháp cao / Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Văn Ngọc, Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2015 . - 59tr. ; 30 cm.+ 01 TT
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00392
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 27 Nghiên cứu tính toán cốt thép dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 5574-2012; EUROCODE 2 VÀ ACI 318) / Phạm Thị Quỳnh Như; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02166
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 28 Nghiên cứu tính toán diễn biến đường bờ biển Thuận An / Nguyễn Ngọc Trung; Nghd.: TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2009 . - 107 tr ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00876
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 29 Nghiên cứu tính toán ổn định trượt công trình bằng phần mềm slope/W / Trần Văn Ngọc; Nghd.: TS Hà Xuân Chuẩn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 100 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00790
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 30 Nghiên cứu ứng dụng cọc xi măng-đất cho công trình bảo vệ bờ sông hữu Văn Úc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng / Trần Việt Hùng; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01953
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1 2 3 4 5
  Tìm thấy 149 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :