Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 48 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đại lý tàu biển của công ty TNHH Lê Phạm ( LP Shipping., LTD) / Phạm Duy Quang.; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12191
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp bồi thường tổn thất với các bên của chủ tàu Vinaship năm 2010 / Nguyễn Thị Thu Dung; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 123 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10166
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Đánh giá công tác quản lý thuyền viên tại Công ty TNHH VTB Việt Hải / Hoàng Ngọc Mai, Lương Thùy Anh, Phạm Minh Duyên; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 53tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18965
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Đánh giá công tác quản lý thuyền viên và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và khai thác nguồn lực thuyền viên cho công ty cổ phần hàng hải Đông Đô / Vũ Thu Hà; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11296
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 5 Đánh giá công tác tổ chức xếp dỡ hàng cho tàu container tại xí nghiệp cảng Green Port / Mai Thị Lan Phương; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14976
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Đánh giá hiệu quả hoạt động khai thác tàu của Công ty CP VTB Quốc tế Bình Minh / Vũ Thu Hằng, Phạm Thị Thu Trang, Phan Hoài Linh; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 61tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18947
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty đại lý vận tải quốc tế phía bắc / Nguyễn Đăng Khang.; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 53 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12346
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Đánh giá hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty Super Speed Logistics / Nguyễn Thu Ngân, Đỗ Thị Ngọc Ly, Lê Thủy Mỵ Châu; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 75tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18031
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Đánh giá hoạt động vận chuyển container tại Công ty Cổ phần Nhật Việt / Bùi Thị Hoàn, Ngô Thị Thu Hường, Đinh Thúy Mai, Nguyễn Thị Như; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17198
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Đánh giá thực trạng công tác giao nhận và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hóa tại cảng Nam Hải / Lê Văn Cảnh; Nghd: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 74tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13033
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Đánh giá thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đóng trong container tại công ty TNHH thương mại Đại Nam / Nguyễn Thị Tuyết; Nghd.: Nghd.: Th.S Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12333
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm thân tàu của Bảo Minh Hải Phòng trong giai đoạn 2014 - 2016 / Phạm Thị Ngọc Sương, Đỗ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hợi; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 106tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17196
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu nguyên container tại công ty TNHH Vinalogs / Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Kiều Oanh, Bạch Tuyết Nhung; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 127tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18029
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty TNHH Quốc tế DELTA Hải Phòng / Lương Thị Loan; Nghd: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 84tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13023
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tàu chuyến của công ty TNHH vận tải thương mại Hoàng Gia / Nguyễn Ngọc Oanh; Nghd: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 58tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12990
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Lập dự án đầu tư phát triển đội tàu vận tải dầu khí của Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam VOSCO giai đoạn 2016 - 2020 / Trần Diệu Linh; Nghd.: Ths Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 104 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16180
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Lập kế hoạch giải phóng tàu ONE CONTRIBUTION tại Cảng Container Quốc tế Hải Phòng / Lê Thị Minh Anh, Đới Thị Ánh, Lương Thị Thu Hà, Phạm Hải Ninh; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 62tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18983
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Lập kế hoạch giải phóng tàu Xuân Lộc 01 chở hàng muối rời tại cảng Vật Cách tháng 03/2018 / Trương Tuấn Vũ, Vũ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17941
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Lập kế hoạch tổ chức chuyến đi cho đội tàu hàng khô của Công ty CP VTB Việt Nam (VOSCO) trong Quí 3 năm 2020 / Vũ Thị Hòa, Hoàng Thị Thu Nga, Phạm Thị Thanh Thương; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18949
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Lập kế hoạch tổ chức khai thác đội tàu chuyến với các hợp đồng ký kết vào quý III năm 2009 cho đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Việt nam / Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 78 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08151
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 21 Lập kế hoạch và tổ chức giải phóng tàu OCEAN MERCY tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu / Đặng Lưu Linh Tâm, Lê Thị Thùy Dung, Phạm Minh Hoàng; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 66tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18988
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Lập kế hoạch vận chuyển tuyến nội địa cho đội tàu của Công ty Cổ phần Vận tải thủy Vinacomin trong quý 4 năm 2017 / Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Phạm Thị Thu Quyên ; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17528
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Lựa chọn đơn chào hàng cho đội tàu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong Quý III năm 2017 / Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Vũ Hoàng Nhung, Phạm Thị Liên; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17219
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Lựa chọn đơn chào hàng để kí kết hợp đồng vận chuyển trong quý III năm 2014 cho đội tàu của công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Ngô Duy Khánh; Nghd: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 63tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13037
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Lựa chọn đơn chào hàng để kí kết hợp đồng vận chuyển trong quý III/2010 cho đội tàu của công ty Vinalines Hải Phòng / Phạm Thị Điệp; Nghd.: Ths Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09171
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 26 Lựa chọn phương án bố trí tàu làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến vào quý IV năm 2008 cho đội tàu dầu của công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO / Phạm Thị Ninh Hương; Nghd.: Ths.Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 898 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07306
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 27 Một số biện pháp để phát triển dịch vụ Logistics tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Logictics Đại Cồ Việt / Nguyễn Văn Doanh, Nguyễn Thị Thoa, Phạm Vũ Hà Vi; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 54tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18323
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Phạm Thu Thủy; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10174
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Hứa Hoài Thu, Bùi Hoa Mai, Nguyễn Thị Thanh Hương; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 48tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18364
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác vỏ contaner tại hàng tàu APL chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07323
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.068
 • 1 2
  Tìm thấy 48 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :