Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Adolf Hitler - Chân dung một trùm Phát xít / John Toland ; Người dịch: Nguyễn Hiền Thu, Nguyễn Hồng Hải . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 1048 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05428-PD/VT 05431, PM/VT 07879
 • Chỉ số phân loại DDC: 943
 • 2 Phỏng vấn tuyển dụng = Interview : Những điều mọi nhà tuyển dụng đều muốn nghe và cách thể hiện chúng / Ros Jay ; Hiền Thu dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 220tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03951-PD/VV 03955
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 3 Phương pháp học tập siêu tốc = Quantum learning / Bobbi deporter, Mike Hernacki ; Nguyễn Thị Yến, Hiền Thu dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động xã hội, 2012 . - 395tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04006-PD/VV 04010
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.1
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :