Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 40 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An - Be Anh Xtanh/ Nguyễn Hoàng Phương . - H.: Giáo dục, 1996 . - 280 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01490, Pd/vv 01491, Pm/vv 00624-Pm/vv 00631
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.92
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Vĩnh Cửu / Phạm Thị Lan Anh; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15061
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Chiến lược tốt & chiến lược tồi / Richard P. Rumelt ; Hoàng Phương dịch . - H. : Lao động, 2015 . - 231tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06771, PD/VV 06772, PM/VV 05053
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 4 Đột phá : Hành trình thay đổi thế giới của một thần đồng khoa học / Jack Andreka, Matthew Lysiak ; Hoàng Phương Thúy dich . - H. : Dân trí ; Công ty sách Alpha, 2017 . - 284tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06305-PD/VV 06307, PM/VV 04940, PM/VV 04941, PM/VV 05122
 • Chỉ số phân loại DDC: 509.2
 • 5 Hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng lẻ tại công ty TNHH vận tải Hanjin / Hoàng Phương Thúy; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16351
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Khảo sát khả năng xử lý kim loại chì (Pb2+) trong môi trường nước bằng vật liệu nano oxit sắt / Bùi Thị Vân Chi, Nguyễn Anh Đào, Đỗ Thị Hoàng Phương; Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 30tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18260
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 7 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh tại đại lý vận tải quốc tế phía Bắc ( North Freight). / Hoàng Phương Thảo; Nghd.: TS.Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01575
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa thông qua cửa khẩu cảng Đình Vũ Hải Phòng / Nguyễn Hoàng Phương; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03373
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thanh niên Hải Phòng / Hoàng Phương Anh, Đỗ Thu Hà, Đỗ Thị Hương Quỳnh; Nghd.: Hoàng Thị Phương Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 102tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17968
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 10 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốnc ủa công ty cổ phần Hoàng Hải Thịnh / Lê Thị Thu Trang, Trần Thị Thanh Hà, Hà Ngọc Anh; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18234
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 11 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lao động tại Công ty TNHH Huy Hoàng Anh năm 2016 / Trần Thị Anh, Bùi Thị Mai, Đỗ Thị Bích Mai; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17399
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 12 Nghiên cứu các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Long / Đặng Thị Linh; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15060
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 13 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần vận tải 1 Traco năm 2013 / Hoàng Phương Thảo; Nghd.: Đào Văn Thi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 142tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13177
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 14 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thiết bị PETECO Việt Nam / Phạm Thị Thu Trang; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15040
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 15 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư công nghệ dược và thiết bị y tế AT / Nguyễn Thị Trinh; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 58tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15066
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 16 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH hương liệu thực phẩm Việt Nam / Đàm Thị Hồng Ngân; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 107tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13179
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 17 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư Biển Việt / Đàm Thị Quyên; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 90tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13202
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 18 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần hóa chất Minh Đức / Đỗ Thị Thu Hằng; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13197
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 19 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao doanh thu tại công ty cổ phần bia Thanh Hóa / Lê Thị Tâm; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 99tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13220
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 20 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần container Việt Nam / Nguyễn Thị Huyền; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 128tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13223
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 21 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty CP hóa chất Minh Đức / Lê Thị Hương; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 114tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13176
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 22 Nghiên cứu một số mô hình cảng xanh trên thế giới và ứng dụng cho cảng Lạch Huyện / Phạm Thị Lan, Trần Thu Ngân, Nguyễn Hữu Hưng, Đoàn Thị Thanh Hương, Phạm Hoàng Phương Chinh; Nghd.: Trương Thị Như Hà . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18324
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Thiết kế bản vẽ thi công bưu điện Quảng Ngãi / Vũ Trọng Hoạt; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Thái Hoàng Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 182 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12503, PD/TK 12503
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 24 Thiết kế bản vẽ thi công cầu tàu 70.000 DWT Dự án di chuyển Nhà máy đóng tàu Ba Son / Nguyễn Hoàng Phương; Nghd.: Nguyễn Trọng Khôi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 180 tr. + 220 tr. phụ lục ; 30 cm + 21 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11317, PD/TK 11317
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 25 Thiết kế bản vẽ thi công chung cho người thu nhập thâp Hoàng Cường-Hải Phòng / Dương Đức Thành; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Thái Hoàng Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 226 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12506, PD/TK 12506
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 26 Thiết kế bản vẽ thi công Chung cư 789 Bộ Quốc Phòng-Hải Phòng / Nguyễn Văn Bằng; Nghd.: Th.S Lê Văn Cường, Th.S Thái Hoàng Phương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 185 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12447, PD/TK 12447
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 27 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư An Phát / Lương Xuân Phong; Nghd.: Lê Văn Cường, Thái Hoàng Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 233 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12507, PD/TK 12507
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 28 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư CT58 - Mễ Trì - Hà Nội/ Bế Lý Hùng; Nghd.: Lê Văn Cường, Thái Hoàng Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 209 tr. ; 30 cm. + 15 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12609, PD/TK 12609
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 29 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Mai Khoa-Sài Gòn / Khoa Thị Thanh Mai; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Thái Hoàng Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 237 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12603, PD/TK 12603
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 30 Thiết kế bản vẽ thi công khách san Vạn Lợi-Hải Dương / Vũ Đình Thắng; Nghd.: Lê Văn Cường, Thái Hoàng Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 173 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12615, PD/TK 12615
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 1 2
  Tìm thấy 40 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :