Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn tại công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn Đông Bắc / Hoàng Thị Huyền; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 104tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03151
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Trang thiết bị điện tàu 13.000 tấn. Đi sâu nghiên cứu trạm phát điện và mô phỏng quá trình dao động điện áp của máy phát khi thay đổi tải / Hoàng Thị Huyền; Nghd.: TS.Hoàng Đức Tuấn, Nguyễn Hữu Quyền . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 89 tr. ; 30 cm + 05 Bv + TBV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 09797, PD/TK 09797
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :